การสร้างระเบียบวินัยให้ลูก

DISCIPLINE
《しつけ》

 

คุณพ่อคุณแม่ยุคใหม่อาจจะยุ่งกับงานมากไปจนลืมว่า การปลูกฝังความมีระเบียบวินัยให้กับลูก นั้นสำคัญมาก ดิฉันเองก็ยังกังวลว่าจะสร้างความมีระเบียบวินัยอย่างไรให้ลูกๆ เพื่อให้เขาเติบโตเป็นคนดี หรือใช้ชีวิตอยู่รอดได้

โดยส่วนตัว ฉันชอบความสุภาพ ใจดีมีเมตตา การตรงต่อเวลา ความเคารพ และความสะอาด สิ่งหล่านี้เป็นลักษณะเฉพาะของชาวญี่ปุ่น

discpline by makiko

 

ฉันเป็นคนให้คุณค่ากับการพูดคุยทักทายกันในครอบครัวและกับคนอื่นๆ ซึ่งเป็นวินัยที่สำคัญที่สุด เพราะฉันคิดว่าคนเราไม่สามารถอยู่โดดเดี่ยวได้ตลอดชีวิต เราทุกคนต้องการความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ไม่ว่าจะจากคนในครอบครัวและจากคนอื่นๆ

 

discipline

จากประสบการณ์ของฉัน คำกล่าวที่ว่า สวัสดี ขอบคุณ ขอโทษ หรืออีกหลายคำสามารถช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีได้ อย่างคำว่า “ITADAKIMASU” และ “GOCHISOUSAMA” 2 คำนี้ชาวญี่ปุ่นมักจะกล่าวขอบคุณก่อนและหลังจากรับประทานอาหาร ซึ่งฉันพยายามบอกลูกๆถึงคำเหล่านี้เสมอ

ความมีระเบียบวินัยนี้ทุกคนไม่ได้มีเหมือนกัน ต้องขึ้นอยู่กับผู้ปกครองของเด็กหรือคนที่ได้พบเจอด้วย ดังนั้นฉันต้องการให้ลูกๆ รู้ว่า “เขาจะเป็นคนเดียวที่ควรเห็นคุณค่าในตัวเอง” และอย่างไรก็ตาม “ทุกคนนั้นมีวินัยไม่เหมือนกัน เราก็ต้องพยายามทำความเข้าใจว่าคนอื่นรู้สึกอย่างไรด้วยเช่นกัน”